Uvildig IT sikkerheds rådgivning der betaler sig..

TLF. 42 80 60 20

IT-SIKKERHED helt enkelt - også GDPR

Inspiration til dig og din virksomhed, når det gælder IT sikkerhed og GDPR


Tjek virksomhedens IT sikkerhedsniveau

Tjek din virksomheds digitaliseringsniveau, og har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte sure'it aps på telefon 42 80 60 20, eller email: sureit@sureit.dk   -  Vi gør IT sikkerhed helt enkelt.


IT sikkerhed og GDPR

Mange virksomheder er slet ikke klar over hvor sårbare de er. Det er vores erfaring at især mindre virksomheder har store udfordringer med IT sikkerheden og især GDPR.
 


Hvem står bag?Bag den viste video og hjemmesiden sikkerdigital.dk står Digitaliseringsstyrelsen og Erhvervsstyrelsen, samt en række samarbejdspartnere.


I sure’it bliver vi ofte spurgt om hvordan det samlede billede af IT Sikkerhed kan skitseres.
På denne side giver vi et bud på hvilke områder der efter vores mening bør være med i overvejelserne når din virksomhed vurderer om I har været tilstrækkelig godt omkring i Jeres arbejde med IT Sikkerhed.

Vi har valgt at vise et niveau 1 bestående af 4 hovedområder. Hver af disse er i niveau 2 brudt op i en række delområder. For hvert hoved- og delområde finder du en kort beskrivelse som introducerer området.

Prisen for overskueligheden er at vi ikke graduerer for forskellige typer og størrelse af virksomhed. Hver enkelt virksomhed må derfor konstruktivt og kritisk vurdere deres nødvendige niveau.
 


Informations-sikkerhed


En samlet Strategi for Informationssikkerhed kan med fordel udarbejdes. Strategiens omfang kan sagtens tilpasses din virksomhed – størrelse, branche, etc. Væsentlige elementer i Strategien vil være Sikker-hedspolitik, Systemoverblik, Risi-kovurderinger og Beredskabs-planer.

 

Læs mere >


IT Drift- og sikkerhed


Målrettet arbejde med sikkerheden ifm. den daglige drift er afgørende. Det gælder om at udefra kommende angreb kan afvises, at medarbejderne er opmærksomme og udviser almindelig fornuft under det daglige arbejde.
Samtidig skal virksomheden sikre sig de bedste muligheder for at genetablere IT løsninger & data hvis det bliver nødvendigt.

Læs mere >


IT Beredskab- og sikkerhed


På trods af en fornuftig IT-sikkerhed i virksomheden sker det løbende at selv store virksomheder, som har mange og stærke kompetencer, pludselig står med alvorlige udfordringer. Det er derfor vigtigt at udarbejde og vedligeholde en Beredskabsplan hvis uheldet er ude. Al erfaring siger også at planen skal trænes med jævne mellemrum.

Læs mere >


GDPR og lov om persondata


Hvis virksomheden har ansatte eller personlige oplysninger om kunder, skal virksomheden tage stilling til EU-Persondataforordningen. Virksomheden har da behov for at kortlægge relevante informationer, og har også behov for at forberede sig på at kunne besvare henvendelser fra private og myndigheder.
 

Læs mere >


Informmationssikkerhed

Risikovurdering


Virksomheden bør udarbejde en Risiko- og Sårbarhedsanalyse (ROS) for sine IT-systemer. ROS kan bl.a. indeholde en datastrømsanalyse. ROS giver vigtig viden om områder som kandiderer til en højere fokus, og til områder hvor det kan være klogt at arbejde med en risikominimering. ROS giver vigtig input til udarbejdelse af IT-Beredskabsstrategi.


Systemoverblik


Det er vigtigt at virksomheden udarbejder og vedligeholder et struktureret overblik over virksomhedens IT-systemer. Overblikket vil være forudsætning og udgangspunkt for flere andre punkter i Informations-sikkerheden. Det er værd at overveje detaljeringsgrad af Systemoverblikket.


IT Strategi


Virksomhedens IT Strategi, herunder IT-Beredskabsstrategi skal fastlægge de overordnede rammer for virksomhedens it-beredskabsplan. Strategien vil indeholde en beskrivelse af det ønskede niveau for it-beredskabet og dermed udtrykke Virksomhedens forventninger og krav hertil.


IT Politikker


Med informationssikkerhed vælges og beskrives den nødvendige beskyttelse af samtlige ressourcer, der indgår i eller bidrager til Virksomhedens behandling og kommunikation af data, - elektronisk, i papirform mm. Politikken er fundamentet for en Beredskabsstrategi samt en Beredskabsplan for Virksomheden.


Kontakt sure'it på telefon: 42 80 60 20


IT Drift

Kontakt sure'it på telefon: 42 80 60 20


IT Beredskab, Plan, Øvelser og aftaler

IT Beredskabsplan


I en krisesituation er det særdeles vigtigt at have en slagplan til rådighed. Slagplanen – IT Beredskabsplanen – er den guide og støtte som der virkelig er behov for hvis virksomheden rammes af en alvorlig sikkerheds-situation, og som skal hjælpe personalet til at arbejde i rette rækkefølge med problemerne. IT Beredskabsplanen er der operationelle udmøntning af IT Beredskabsstrategien.


IT Sikkerhedstjeneste


Der findes i markedet mulighed for at abonnere på information og advarsler fra IT-sikkerhedstjenester. Disse tjenester har som højeste fokus at samle information om nye trusler, - ny virus, spam, svindel, - og umiddelbart give information og evt. tilhørende råd til deres abonnenter.


Kontakt sure'it på telefon: 42 80 60 20


GDPR

Kontakt sure'it på telefon: 42 80 60 20